Kontroll & ägarstruktur

Verkliga huvudmän

Data senast uppdaterad 2023-09-29.

Yuri Gadelius fastighetsbyrå Aktiebolag ägs eller kontrolleras av en eller flera verkliga huvudmän.

Bolag Genom Andel
Gadelius, Yuri-Ann
Personlig kontroll
Personlig kontroll 100 %

Källa: Bolagsverket

Bolagskontroll

Data senast uppdaterad 2023-09-29.

Yuri Gadelius fastighetsbyrå Aktiebolag kontrollerar inte några bolag.