Kontroll & ägarstruktur

Verkliga huvudmän

Data senast uppdaterad 2023-12-01.

Bilbolaget Fastigheter Sundsvall AB ägs eller kontrolleras av en eller flera verkliga huvudmän.

Bolag Genom Andel
Persson, Per-Olov Bilbolaget Invest Sundsvall AB 26-50 %
Persson, Per Henrik Bilbolaget Invest Sundsvall AB 1-25 %
Persson, Erik Anders Bilbolaget Invest Sundsvall AB 1-25 %
Persson, Olof Martin Bilbolaget Invest Sundsvall AB 1-25 %

Källa: Bolagsverket

Bolagskontroll

Data senast uppdaterad 2023-12-01.

Bilbolaget Fastigheter Sundsvall AB kontrollerar inte några bolag.