Kontroll & ägarstruktur

Verkliga huvudmän

Data senast uppdaterad 2024-02-21.

Bilbolaget Invest Sundsvall AB ägs eller kontrolleras av en eller flera verkliga huvudmän.

Bolag Genom Andel
Persson, Per Henrik
Personlig kontroll
Personlig kontroll 26-50 %
Persson, Erik Anders
Personlig kontroll
Personlig kontroll 26-50 %
Persson, Olof Martin
Personlig kontroll
Personlig kontroll 26-50 %

Källa: Bolagsverket

Bolagskontroll

Data senast uppdaterad 2024-02-21.

Bilbolaget Invest Sundsvall AB äger eller kontrollerar följande bolag genom en eller flera verkliga huvudmän.

Bolag Ägare Bosatt Medborgarskap Andel
Bilbolaget Personbilar Roslagen AB Persson, Per Henrik
SE SE 26-50 %
Bilbolaget Personbilar Roslagen AB Persson, Erik Anders
SE SE 26-50 %
Bilbolaget Personbilar Roslagen AB Persson, Olof Martin
SE SE 26-50 %
Sveavalvet AB Persson, Per Henrik
SE SE 1-25 %
Sveavalvet AB Persson, Erik Anders
SE SE 1-25 %
Sveavalvet AB Persson, Olof Martin
SE SE 1-25 %
Bilbolaget Fastigheter Sundsvall AB Persson, Per-Olov
SE SE 26-50 %
Bilbolaget Fastigheter Sundsvall AB Persson, Per Henrik
SE SE 1-25 %
Bilbolaget Fastigheter Sundsvall AB Persson, Erik Anders
SE SE 1-25 %
Bilbolaget Fastigheter Sundsvall AB Persson, Olof Martin
SE SE 1-25 %
Upplands Motor Personvagnar Aktiebolag Persson, Per Henrik
SE SE 26-50 %
Upplands Motor Personvagnar Aktiebolag Persson, Erik Anders
SE SE 26-50 %
Upplands Motor Personvagnar Aktiebolag Persson, Olof Martin
SE SE 26-50 %
Bilbolaget Lastvagnar, Persson & Co AB Persson, Per-Olov
SE SE 26-50 %
Bilbolaget Lastvagnar, Persson & Co AB Persson, Per Henrik
SE SE 1-25 %
Bilbolaget Lastvagnar, Persson & Co AB Persson, Erik Anders
SE SE 1-25 %
Bilbolaget Lastvagnar, Persson & Co AB Persson, Olof Martin
SE SE 1-25 %
Bilbolaget Personbilar Gävle AB Persson, Per Henrik
SE SE 26-50 %
Bilbolaget Personbilar Gävle AB Persson, Erik Anders
SE SE 26-50 %
Bilbolaget Personbilar Gävle AB Persson, Olof Martin
SE SE 26-50 %
Bilbolaget Lastvagnsfastigheter Sundsvall AB Persson, Per-Olov
SE SE 26-50 %
Bilbolaget Lastvagnsfastigheter Sundsvall AB Persson, Per Henrik
SE SE 1-25 %
Bilbolaget Lastvagnsfastigheter Sundsvall AB Persson, Erik Anders
SE SE 1-25 %
Bilbolaget Lastvagnsfastigheter Sundsvall AB Persson, Olof Martin
SE SE 1-25 %
Bilbolaget Personbilar Sundsvall AB Persson, Per Henrik
SE SE 26-50 %
Bilbolaget Personbilar Sundsvall AB Persson, Erik Anders
SE SE 26-50 %
Bilbolaget Personbilar Sundsvall AB Persson, Olof Martin
SE SE 26-50 %
Bilbolaget Personbilar Hälsingland AB Persson, Per Henrik
SE SE 26-50 %
Bilbolaget Personbilar Hälsingland AB Persson, Erik Anders
SE SE 26-50 %
Bilbolaget Personbilar Hälsingland AB Persson, Olof Martin
SE SE 26-50 %
Bilbolaget Fastigheter Sandviken AB Persson, Per-Olov
SE SE 26-50 %
Bilbolaget Fastigheter Sandviken AB Persson, Per Henrik
SE SE 1-25 %
Bilbolaget Fastigheter Sandviken AB Persson, Erik Anders
SE SE 1-25 %
Bilbolaget Fastigheter Sandviken AB Persson, Olof Martin
SE SE 1-25 %
Gammelbyn 1:81 AB Persson, Per-Olov
SE SE 26-50 %
Gammelbyn 1:81 AB Persson, Per Henrik
SE SE 1-25 %
Gammelbyn 1:81 AB Persson, Erik Anders
SE SE 1-25 %
Gammelbyn 1:81 AB Persson, Olof Martin
SE SE 1-25 %
Bilbolaget Fastigheter Gävle AB Persson, Per-Olov
SE SE 26-50 %
Bilbolaget Fastigheter Gävle AB Persson, Per Henrik
SE SE 1-25 %
Bilbolaget Fastigheter Gävle AB Persson, Erik Anders
SE SE 1-25 %
Bilbolaget Fastigheter Gävle AB Persson, Olof Martin
SE SE 1-25 %
Bilinorr, Persson & Co AB Persson, Per Henrik
SE SE 26-50 %
Bilinorr, Persson & Co AB Persson, Erik Anders
SE SE 26-50 %
Bilinorr, Persson & Co AB Persson, Olof Martin
SE SE 26-50 %
Tälje 5:4 Fastighets AB Persson, Per-Olov
SE SE 26-50 %
Tälje 5:4 Fastighets AB Persson, Per Henrik
SE SE 1-25 %
Tälje 5:4 Fastighets AB Persson, Erik Anders
SE SE 1-25 %
Tälje 5:4 Fastighets AB Persson, Olof Martin
SE SE 1-25 %
Motorgruppen Holding i Norr AB Persson, Per Henrik
SE SE 26-50 %
Motorgruppen Holding i Norr AB Persson, Erik Anders
SE SE 26-50 %
Motorgruppen Holding i Norr AB Persson, Olof Martin
SE SE 26-50 %
Bilbolaget Fastigheter Skönsmon AB Persson, Per-Olov
SE SE 26-50 %
Bilbolaget Fastigheter Skönsmon AB Persson, Per Henrik
SE SE 1-25 %
Bilbolaget Fastigheter Skönsmon AB Persson, Erik Anders
SE SE 1-25 %
Bilbolaget Fastigheter Skönsmon AB Persson, Olof Martin SE SE 1-25 %

Källa: Bolagsverket