Kontroll & ägarstruktur

Verkliga huvudmän

Data senast uppdaterad 2024-02-28.

Bilinvest i Umeå Aktiebolag ägs eller kontrolleras av en eller flera verkliga huvudmän.

Bolag Genom Andel
Edberg, Ingrid Sofia Bilinvest Nord Holding AB 100 %
Edberg, Åke Erik Martin Bilinvest Nord Holding AB 100 %
Edberg, Karl Erik Kristian Bilinvest Nord Holding AB 100 %

Källa: Bolagsverket

Bolagskontroll

Data senast uppdaterad 2024-02-28.

Information om Bilinvest i Umeå Aktiebolag:s kontroll över andra bolag som verklig huvudman är för närvarande inte tillgänglig, eller så kontrollerar bolaget inte några andra bolag.