Kontroll & ägarstruktur

Verkliga huvudmän

Data senast uppdaterad 2023-06-30.

Björkhagens Hemtjänst AB ägs eller kontrolleras av en eller flera verkliga huvudmän.

Bolag Genom Andel
Weiderman, Frans Peter Roland 76-99 %

Källa: Bolagsverket

Bolagskontroll

Data senast uppdaterad 2023-06-30.

Information om Björkhagens Hemtjänst AB:s kontroll över andra bolag som verklig huvudman är för närvarande inte tillgänglig, eller så kontrollerar bolaget inte några andra bolag.