Kontroll & ägarstruktur

Verkliga huvudmän

Data senast uppdaterad 2023-06-30.

Bolagsstiftarna Holding QRB AB ägs eller kontrolleras av en eller flera verkliga huvudmän.

Bolag Genom Andel
Wiberg Larsson, Marie Helén Charlotte
Personlig kontroll
Personlig kontroll 26-50 %
Nilsson, Bo Torsten Patrik
Personlig kontroll
Personlig kontroll 26-50 %

Källa: Bolagsverket

Bolagskontroll

Data senast uppdaterad 2023-06-30.

Bolagsstiftarna Holding QRB AB äger eller kontrollerar följande bolag genom en eller flera verkliga huvudmän.

Bolag Ägare Bosatt Medborgarskap Andel
Bolagstjänst BBMT AB Wiberg Larsson, Marie Helén Charlotte
SE SE 26-50 %
Bolagstjänst BBMT AB Nilsson, Bo Torsten Patrik
SE SE 26-50 %
Bolagsstiftarna Finans QRB AB Wiberg Larsson, Marie Helén Charlotte
SE SE 26-50 %
Bolagsstiftarna Finans QRB AB Nilsson, Bo Torsten Patrik
SE SE 26-50 %
Bolagsstiftarna QRB AB Wiberg Larsson, Marie Helén Charlotte
SE SE 26-50 %
Bolagsstiftarna QRB AB Nilsson, Bo Torsten Patrik
SE SE 26-50 %
Bolagsstiftarna Holding QMT AB Wiberg Larsson, Marie Helén Charlotte
SE SE 26-50 %
Bolagsstiftarna Holding QMT AB Nilsson, Bo Torsten Patrik
SE SE 26-50 %
Bolagstjänst HUTREG AB Wiberg Larsson, Marie Helén Charlotte
SE SE 26-50 %
Bolagstjänst HUTREG AB Nilsson, Bo Torsten Patrik
SE SE 26-50 %
Bolagsstiftarna QRBBM AB Wiberg Larsson, Marie Helén Charlotte
SE SE 26-50 %
Bolagsstiftarna QRBBM AB Nilsson, Bo Torsten Patrik
SE SE 26-50 %
Bolagstjänst QRDPLT AB Wiberg Larsson, Marie Helén Charlotte
SE SE 26-50 %
Bolagstjänst QRDPLT AB Nilsson, Bo Torsten Patrik
SE SE 26-50 %
Bolagstjänst GRB AB Wiberg Larsson, Marie Helén Charlotte
SE SE 26-50 %
Bolagstjänst GRB AB Nilsson, Bo Torsten Patrik
SE SE 26-50 %
Bolagstjänst BORTO AB Wiberg Larsson, Marie Helén Charlotte
SE SE 26-50 %
Bolagstjänst BORTO AB Nilsson, Bo Torsten Patrik
SE SE 26-50 %
Bolagstjänst QRZOLF AB Wiberg Larsson, Marie Helén Charlotte
SE SE 26-50 %
Bolagstjänst QRZOLF AB Nilsson, Bo Torsten Patrik
SE SE 26-50 %
Bolagsstiftarna QRGTA AB Wiberg Larsson, Marie Helén Charlotte
SE SE 26-50 %
Bolagsstiftarna QRGTA AB Nilsson, Bo Torsten Patrik SE SE 26-50 %

Källa: Bolagsverket