Kontroll & ägarstruktur

Verkliga huvudmän

Data senast uppdaterad 2024-02-29.

Bondans Fastigheter AB ägs eller kontrolleras av en eller flera verkliga huvudmän.

Bolag Genom Andel
Olsson, Erik Vilhelm
Personlig kontroll
Personlig kontroll 1-25 %
Rimfors Olsson, Inga Birgitta
Personlig kontroll
Personlig kontroll 1-25 %
Rimfors, Nils Petter Wilhelm
Personlig kontroll
Personlig kontroll 1-25 %
Renard, Anna-Karin Eriksdotter
Personlig kontroll
Personlig kontroll 1-25 %

Källa: Bolagsverket

Bolagskontroll

Data senast uppdaterad 2024-02-29.

Bondans Fastigheter AB kontrollerar inte några bolag.