Kontroll & ägarstruktur

Verkliga huvudmän

Data senast uppdaterad 2023-06-30.

Färg & Form Sweden AB ägs eller kontrolleras av en eller flera verkliga huvudmän.

Bolag Genom Andel
Kirchsteiger, Ernst Kristian Johann Ernst Kirchsteiger AB 100 %
Möller Kirchsteiger, Sebastian Ernst Ernst Kirchsteiger AB 76-99 %
Kirchsteiger, Karl Ludvig Ernst Kirchsteiger AB 76-99 %

Källa: Bolagsverket

Bolagskontroll

Data senast uppdaterad 2023-06-30.

Information om Färg & Form Sweden AB:s kontroll över andra bolag som verklig huvudman är för närvarande inte tillgänglig, eller så kontrollerar bolaget inte några andra bolag.