Kontroll & ägarstruktur

Verkliga huvudmän

Data senast uppdaterad 2023-12-01.

Fastighetsmäklare i Härnösand AB ägs eller kontrolleras av en eller flera verkliga huvudmän.

Bolag Genom Andel
Nordling, Anna-Maria Caroline
Personlig kontroll
Personlig kontroll 26-50 %
Gidmark, Anna Gunborg
Personlig kontroll
Personlig kontroll 26-50 %

Källa: Bolagsverket

Bolagskontroll

Data senast uppdaterad 2023-12-01.

Fastighetsmäklare i Härnösand AB kontrollerar inte några bolag.