Kontroll & ägarstruktur

Verkliga huvudmän

Data senast uppdaterad 2024-02-21.

AD Bilverkstad Gösta Jönssons Bilf:a AB ägs eller kontrolleras av en eller flera verkliga huvudmän.

Bolag Genom Andel
Bengtsson, Kjell Roland
Personlig kontroll
Personlig kontroll 51-75 %
Bengtsson, Per-Axel Uno
Personlig kontroll
Personlig kontroll 26-50 %

Källa: Bolagsverket

Bolagskontroll

Data senast uppdaterad 2024-02-21.

AD Bilverkstad Gösta Jönssons Bilf:a AB kontrollerar inte några bolag.