Kontroll & ägarstruktur

Verkliga huvudmän

Data senast uppdaterad 2024-02-22.

Höganäs Fastighetsbyrå AB ägs eller kontrolleras av en eller flera verkliga huvudmän.

Bolag Genom Andel
Christoffersson, Sven Gilbert BoLeva Mäklarna AB 100 %

Källa: Bolagsverket

Bolagskontroll

Data senast uppdaterad 2024-02-22.

Höganäs Fastighetsbyrå AB kontrollerar inte några bolag.