Kontroll & ägarstruktur

Verkliga huvudmän

Data senast uppdaterad 2024-02-28.

INVOLVUS AB ägs eller kontrolleras av en eller flera verkliga huvudmän.

Bolag Genom Andel
Svantesson, Per Fredrik
Personlig kontroll
Personlig kontroll 51-75 %

Källa: Bolagsverket

Bolagskontroll

Data senast uppdaterad 2024-02-28.

INVOLVUS AB äger eller kontrollerar följande bolag genom en eller flera verkliga huvudmän.

Bolag Ägare Bosatt Medborgarskap Andel
INVOLVUS Värmland AB Svantesson, Per Fredrik
SE SE 26-50 %
INVOLVUS Göteborg AB Svantesson, Per Fredrik
SE SE 26-50 %
INVOLVUS Stockholm AB Svantesson, Per Fredrik
SE SE 26-50 %
INVOLVUS Skåne AB Svantesson, Per Fredrik
SE SE 26-50 %
INVOLVUS Örebro AB Svantesson, Per Fredrik SE SE 51-75 %

Källa: Bolagsverket