Kontroll & ägarstruktur

Verkliga huvudmän

Data senast uppdaterad 2024-02-29.

Kerstin Romberg Läkarpraktik Aktiebolag ägs eller kontrolleras av en eller flera verkliga huvudmän.

Bolag Genom Andel
Romberg, Kerstin Anna Margareta
Personlig kontroll
Personlig kontroll 100 %

Källa: Bolagsverket

Bolagskontroll

Data senast uppdaterad 2024-02-29.

Kerstin Romberg Läkarpraktik Aktiebolag kontrollerar inte några bolag.