Kontroll & ägarstruktur

Verkliga huvudmän

Data senast uppdaterad 2023-12-02.

Läkarmottagningen Erik Ohlsson AB ägs eller kontrolleras av en eller flera verkliga huvudmän.

Bolag Genom Andel
Olsson, Erik Axel Gunnar Läkarmottagningen Erik A G Ohlsson AB 100 %

Källa: Bolagsverket

Bolagskontroll

Data senast uppdaterad 2023-12-02.

Läkarmottagningen Erik Ohlsson AB kontrollerar inte några bolag.