Kontroll & ägarstruktur

Verkliga huvudmän

Data senast uppdaterad 2023-12-01.

Lilla Hawaii Servicebutik AB ägs eller kontrolleras av en eller flera verkliga huvudmän.

Bolag Genom Andel
Papazi, Besnik
Personlig kontroll
Personlig kontroll 100 %

Källa: Bolagsverket

Bolagskontroll

Data senast uppdaterad 2023-12-01.

Lilla Hawaii Servicebutik AB kontrollerar inte några bolag.