Kontroll & ägarstruktur

Verkliga huvudmän

Data senast uppdaterad 2023-12-01.

M-Ringen i Uppsala AB ägs eller kontrolleras av en eller flera verkliga huvudmän.

Bolag Genom Andel
Sörman, Per Johan
Personlig kontroll
Personlig kontroll 100 %

Källa: Bolagsverket

Bolagskontroll

Data senast uppdaterad 2023-12-01.

M-Ringen i Uppsala AB äger eller kontrollerar följande bolag genom en eller flera verkliga huvudmän.

Bolag Ägare Bosatt Medborgarskap Andel
M-Ringen i Uppsala AB Sörman, Per Johan SE SE 26-50 %

Källa: Bolagsverket