Kontroll & ägarstruktur

Verkliga huvudmän

Data senast uppdaterad 2023-12-09.

MAYAS BARNLÄKARMOTTAGNING AB ägs eller kontrolleras av en eller flera verkliga huvudmän.

Bolag Genom Andel
Munteanu, Maya
Personlig kontroll
Personlig kontroll 100 %

Källa: Bolagsverket

Bolagskontroll

Data senast uppdaterad 2023-12-09.

MAYAS BARNLÄKARMOTTAGNING AB kontrollerar inte några bolag.