Kontroll & ägarstruktur

Verkliga huvudmän

Data senast uppdaterad 2023-12-09.

MotorHalland Fastigheter AB ägs eller kontrolleras av en eller flera verkliga huvudmän.

Bolag Genom Andel
Brolén, David Erik Joakim HABITUS AB 26-50 %
Brolén, Gabriella Karin Christina HABITUS AB 26-50 %

Källa: Bolagsverket

Bolagskontroll

Data senast uppdaterad 2023-12-09.

MotorHalland Fastigheter AB kontrollerar inte några bolag.