Kontroll & ägarstruktur

Verkliga huvudmän

Data senast uppdaterad 2023-12-01.

OL Invest AB ägs eller kontrolleras av en eller flera verkliga huvudmän.

Bolag Genom Andel
Lovén, Frans Oskar
Personlig kontroll
Personlig kontroll 26-50 %

Källa: Bolagsverket

Bolagskontroll

Data senast uppdaterad 2023-12-01.

OL Invest AB kontrollerar inte några bolag.