Kontroll & ägarstruktur

Verkliga huvudmän

Data senast uppdaterad 2023-12-01.

Segerstedt Fastighetsbyrå AB ägs eller kontrolleras av en eller flera verkliga huvudmän.

Bolag Genom Andel
Segerstedt, Torbjörn Roland
Personlig kontroll
Personlig kontroll 26-50 %

Källa: Bolagsverket

Bolagskontroll

Data senast uppdaterad 2023-12-01.

Segerstedt Fastighetsbyrå AB kontrollerar inte några bolag.