Kontroll & ägarstruktur

Verkliga huvudmän

Data senast uppdaterad 2023-12-07.

Slutplattan SEVMA 115982 AB saknar verkliga huvudmän.

Bolagskontroll

Data senast uppdaterad 2023-12-07.

Slutplattan SEVMA 115982 AB kontrollerar inte några bolag.