Kontroll & ägarstruktur

Verkliga huvudmän

Data senast uppdaterad 2024-02-25.

Sundsporten AB ägs eller kontrolleras av en eller flera verkliga huvudmän.

Bolag Genom Andel
Grerup, Gisela
Personlig kontroll
Personlig kontroll 26-50 %
Carlgren, Oskar Anders
Personlig kontroll
Personlig kontroll 1-25 %
Falkengren, Jutta
Personlig kontroll
Personlig kontroll 26-50 %

Källa: Bolagsverket

Bolagskontroll

Data senast uppdaterad 2024-02-25.

Sundsporten AB kontrollerar inte några bolag.