Kontroll & ägarstruktur

Verkliga huvudmän

Data senast uppdaterad 2024-02-28.

Tandläkare Annica Hilliges Aktiebolag ägs eller kontrolleras av en eller flera verkliga huvudmän.

Bolag Genom Andel
Hilliges, Annica Suzanne
Personlig kontroll
Personlig kontroll 100 %

Källa: Bolagsverket

Bolagskontroll

Data senast uppdaterad 2024-02-28.

Information om Tandläkare Annica Hilliges Aktiebolag:s kontroll över andra bolag som verklig huvudman är för närvarande inte tillgänglig, eller så kontrollerar bolaget inte några andra bolag.