Kontroll & ägarstruktur

Verkliga huvudmän

Data senast uppdaterad 2024-02-22.

Tandläkare Widding-Persson Aktiebolag ägs eller kontrolleras av en eller flera verkliga huvudmän.

Bolag Genom Andel
Widding, Britt-Marie Bim
Personlig kontroll
Personlig kontroll 100 %

Källa: Bolagsverket

Bolagskontroll

Data senast uppdaterad 2024-02-22.

Tandläkare Widding-Persson Aktiebolag kontrollerar inte några bolag.