Kontroll & ägarstruktur

Verkliga huvudmän

Data senast uppdaterad 2024-02-28.

Tinan Fastighetsbyrå AB ägs eller kontrolleras av en eller flera verkliga huvudmän.

Bolag Genom Andel
Brissman Janhäll, Eva Lena LEGE Fastighetsbyrå AB 51-75 %
Karlsson, Anders Christian VICH Fastighetsbyrå AB 1-25 %
Helgesson, Victor Peter Alexander VICH Fastighetsbyrå AB 1-25 %

Källa: Bolagsverket

Bolagskontroll

Data senast uppdaterad 2024-02-28.

Information om Tinan Fastighetsbyrå AB:s kontroll över andra bolag som verklig huvudman är för närvarande inte tillgänglig, eller så kontrollerar bolaget inte några andra bolag.